Veel gestelde vragen

Vraag: Wij zijn helaas verhinderd op de normale lestijd.
Kunnen wij voor een keer op een andere tijd komen zwemmen?

Antwoord: Ja, dat kan.

Er zijn twee lestijden waar ruimte is voor een inhaal-les.

Zaterdags om 12.45 uur of  Zondags om 12.45 uur.

Vraag: Kunnen de ouders mee zwemmen?

Antwoord: Nee, dat kan niet tijdens de reguliere lessen.
Dat kan wel tijdens de traditionele speelles.

Vraag: Wat is het rekeningnummer van Zwemschool Pardoes?

Antwoord: Ons rekeningnummer is NL57 INGB 0007988593BINNENKORT KOMEN ER NOG MEER FAQ'S......