de examen eisen voor het A diploma kunt u vinden op de website van de ENVOZ.

dat is een landelijke organisatie die de diploma's uitgeeft.